Kinderalimentatie

Kinderalimentatie is alimentatie voor het kind. Ook als je uit elkaar gaat blijf je samen verantwoordelijk voor de zorg van je kind of kinderen. Voor de dagelijkse zorg, maar ook financieel. Als de één een grotere zorgtaak op zich neemt dan de ander, maakt hij/zij ook meer kosten. Daar is dan misschien een bijdrage van de ander voor nodig. Of dit het geval is, hangt af van verschillende zaken. 

Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar hoeveel jullie uitgaven aan jullie kinderen toen jullie nog bij elkaar waren. Deze kosten van de kinderen wordt ook wel de ‘behoefte’ genoemd. Deze behoefte wordt mede bepaald aan de hand van de tabellen van het Nibud. Daarnaast wordt gekeken naar de hoogte van jullie inkomens. Normaal gesproken kan degene met het hoogste inkomen meer bijdragen. Ook is de verdeling van de zorg voor de kinderen van belang. Hoe vaak zijn de kinderen bij de één en hoe vaak bij de ander. Degene met het laagste inkomen of degene die meer voor het kind zorgt, kan een bijdrage van de ander nodig hebben. 

Hoeveel is de kinderalimentatie? 

Wil je weten of je kinderalimentatie moet betalen of hoeveel je zou gaan ontvangen? Aan de hand van jullie informatie maken wij een officiële berekening. Zo is snel duidelijk wat jullie als ouders financieel kunnen bijdragen aan jullie kinderen. 

Bij de vaststelling van de kinderalimentatie wordt naar het volgende gekeken:

  •  Wat was het inkomen waar jullie aan gewend waren toen jullie nog samen waren. Wat was het besteedbaar inkomen? Mede op basis hiervan worden de kosten van de kinderen vastgesteld. 
  • Wat wordt na de scheiding het inkomen. Aan de hand hiervan wordt ieders draagkracht berekend. 
  • Hoeveel dagen zijn de kinderen bij de éne ouder en hoeveel dagen bij de ander? Oftewel, wat wordt de zorgverdeling? Afhankelijk van het aantal dagen dat voor de kinderen gezorgd wordt, wordt de zorgkorting toegepast.  
  • Er zijn fiscale tegemoetkomingen waarmee rekening wordt gehouden, zoals het kindgebonden budget. 
  • Heeft jullie kind eigen inkomsten? Hier kan rekening mee worden gehouden. 
De berekening wordt met jullie doorgenomen en we bespreken de uitkomst van de berekening. Zo kunnen jullie samen goede en op jullie situatie afgestemde afspraken gemaakt worden over de kinderalimentatie. 

Kinderalimentatie voor kind boven de 18?

Als ouder ben je na de 18e verjaardag niet meer financieel verantwoordelijk voor je kind. Het kind kan zelf en zonder toestemming bijvoorbeeld abonnementen afsluiten. Ook is het kind zelf verantwoordelijk voor afgesloten contracten en eventuele schulden.
Als ouder blijft u wel onderhoudsplichtig totdat uw kind 21 jaar is. U bent er nog steeds verantwoordelijk voor dat uw kind onderdak, kleding, voeding, scholing en medische hulp krijgt. Of en hoeveel u moet bijdragen is afhankelijk van het (eventuele) inkomen van het kind.