Verzekeringsmediation

Verzekeringskwesties zijn soms ingewikkeld. Is er wel of geen dekking volgens de verzekeringsvoorwaarden? Of is er een tegenpartij bij betrokken die niet bereid is om een claim te betalen? Stappen we naar de rechter of juist niet? Emoties spelen vaak een grote rol, waardoor het lastig is er samen uit te komen. Mediation biedt dan uitkomst. 

Waarom mediation in verzekeringszaken?

  • Mediation is snel, efficiënt en relatief goedkoop.
  • Partijen komen samen tot een zakelijke oplossing in plaats van een gang naar de rechter.
  • Afspraken die in mediation worden gemaakt zijn bindend.
  • De mediator helpt als onafhankelijke derde om emotionele en inhoudelijke aspecten van elkaar te scheiden.
  • Mediation is gericht op de belangen van de betrokkenen en niet op het ‘gelijk krijgen om het gelijk’.
  • Mediation is meer gericht op de toekomst dan op het verleden.
  • Escalatie wordt voorkomen, zodat relaties behouden kunnen blijven.
  • Als betrokkenen er niet uitkomen, staat de weg naar de rechter altijd nog open. 

Door mijn jarenlange ervaring met vaak complexe schadezaken in de verzekeringswereld, weet ik hoe moeilijk het voor betrokkenen kan zijn om los te komen van ingenomen standpunten. Jarenlang voortslepende en geldverslindende rechtszaken zijn vaak het gevolg. 

Onder begeleiding van een neutrale partij kunnen partijen vaak hun eigen oplossingen vinden. In een of meer sessies wordt gezamenlijk naar oplossingen gezocht die door alle partijen worden gedragen. Oplossingen die recht doen aan de omstandigheden en daardoor tot meer tevredenheid leiden dan wanneer een derde uiteindelijk een knoop doorhakt.