Stappenplan

1. Kosteloos kennismakingsgesprek

Tijdens dit gesprek bespreken we jullie persoonlijke situatie, wat komt er allemaal op jullie af bij een scheiding. En wat ik voor jullie kan betekenen. Het gesprek is vrijblijvend en zonder kosten. Het gesprek kan bij jullie thuis, op locatie, of online gepland worden.

2. Afspraken maken

In de gesprekken, waarin aandacht wordt besteed aan de emotionele kant van de scheiding en de onderlinge communicatie, worden stap voor stap afspraken gemaakt. Over de zorg voor de kinderen, de huur- of koopwoning, alimentatie, pensioen en eventueel eigen bedrijf. 

3. Ouderschapsplan maken

Als jullie kinderen hebben die jonger zijn dan 18 jaar, is het verplicht een ouderschapsplan op te stellen. Stapsgewijs wordt besproken hoe jullie het ouderschap na de scheiding willen vormgeven. Er worden afspraken gemaakt over bijvoorbeeld de verdeling van de zorg, invulling van de feestdagen, kinderalimentatie en hoe jullie elkaar op de hoogte houden. De afspraken worden in het ouderschapsplan opgenomen. 

4. Scheidingsconvenant maken

Het scheidingsconvenant wordt opgemaakt zodra jullie het eens zijn over alle zaken die geregeld moeten worden. Deze door jullie samen gemaakte, duidelijke, afspraken voorkomen dat er in de toekomst problemen ontstaan. Dat scheelt een hoop stress. 

5. Ondertekening stukken

Samen spreken we het convenant en het ouderschapsplan door. De stukken zijn opgesteld volgens de door jullie gemaakte afspraken. Als de inhoud akkoord is, kunnen de stukken worden ondertekend. 

6. Juridische afhandeling

Als alle stukken ondertekend zijn, wordt de juridische procedure in werking gezet. De advocaat dient de stukken in bij de rechtbank, daar hoeven jullie dus niet zelf naartoe. 

Jullie situaties kunnen na de scheiding veranderen, waardoor jullie bepaalde afspraken misschien willen aanpassen. Ook hiervoor kan dan uiteraard een gesprek ingepland worden.